davčno svetovanje, računovodstvo, izobraževanje

DAVČNI ŠČIT, podjetje za davčno svetovanje, računovodstvo in izobraževanje, d.o.o.

Kompetence

Matjaž Kodrič

Znanje in izkušnje

Univerzitetni diplomiran ekonomist (diploma Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru).

Pretežni del svojih več kot desetletnih izkušenj je pridobil od leta 2002 naprej, ko se je registriral kot samostojni podjetnik, katerega je v letu 2009 statusno preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo.

Kot predavatelj je v letih 2003-2014 sodeloval na več kot 40 izobraževanjih s področja obdavčitve z raznoliko tematiko (dohodek iz dejavnosti, računovodsko-davčni vidiki uvedbe evra, davčna obravnava bonitet, davčni vidiki udeležbe delavcev v dobičku, obdavčitev dohodkov poslovodij, …).

Je avtor treh knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti (izdajatelj Bilans Trade d.o.o.), od katerih je ena izšla v pisni, drugi dve pa v elektronski obliki, soavtor priročnika o odgovornostih direktorja (izdajatelj Založba Forum Media) ter večjega števila člankov in prispevkov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah (Davčno-finančna praksa, Finance, Kapital) in na komercialnih spletnih straneh (www.superdavki.com).

Pri svojem poklicnem in strokovnem delu se osredotoča predvsem na praktične vidike uporabe predpisov v vsakodnevni davčno-računovodski praksi.