davčno svetovanje, računovodstvo, izobraževanje

DAVČNI ŠČIT, podjetje za davčno svetovanje, računovodstvo in izobraževanje, d.o.o.

Davčno svetovanje

Namen davčnega svetovanja je optimizacija davčnih obveznosti.

Optimalna raven obdavčitve ni dosežena samo takrat, ko je davek enak 0 (nič), temveč takrat, ko je premoženje po plačilu davkov maksimalno.

Optimizacija davčnih obveznosti se izvaja kot:
- davčno načrtovanje, in
- davčno administriranje.

Predmet davčnega načrtovanja je ugotavljanje vpliva nameravanih aktivnosti na višino davka.

Predmet davčnega administriranja je nadzor nad izvajanjem davčnih vidikov izbrane poslovne strategije in obvladovanje davčnih tveganj pri tekočem poslovanju, tj. preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje davčnih napak.

Osnovna ponudba

- sestavljanje davčnih obračunov in napovedi za pravne in fizične osebe (npr. napoved za odmero dohodnine od dohodkov doseženih v tujini, davčni obračun za s.p. in d.o.o., napoved za odmero davka na promet nepremičnin),
- izdelava strokovnih mnenj glede obračunavanja dajatev,
- zastopanje v davčnih postopkih odmere davkov in davčnega nadzora (npr. vlaganje napovedi kot pooblaščenec, sodelovanje kot pooblaščenec v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora in postopkih prijave premoženja),
- statusna preoblikovanja iz s.p. v d.o.o.

Področja svetovanja

- dohodnina,
- davek od dohodkov pravnih oseb,
- davek na dodano vrednost,
- davek na promet nepremičnin,
- davek na dediščine in darila,
- prispevki za obvezno socialno zavarovanje,
- davčni postopek.

Izvajanje svetovanja

Storitve davčnega svetovanja izvajamo na podlagi naročila, ki se lahko poda posamično ali v okviru rednega mesečnega davčnega svetovanja.

Davčno svetovanje na podlagi posamičnega naročila je najbolj uporabno v primerih enkratne ali občasne potrebe po pomoči pri reševanju davčnih problemov (npr. zastopanje v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, sestavljanje letnih davčnih obračunov in napovedi).

Redno mesečno davčno svetovanje je primerno predvsem za računovodske servise in druge uporabnike, ki se vsakodnevno srečujejo z reševanjem različnih davčnih problemov. Davčno svetovanje se opravlja vsak mesec, pri čemer je določen obseg svetovanja in s tem tudi plačila fiksen (t.i. mesečni pavšal). Fiksen obseg davčnega svetovanja določi naročnik glede na svoje potrebe.

Za zahtevnejša in/ali obsežna davčna svetovanja na podlagi posamičnega naročila in za redno mesečno davčno svetovanje se z naročnikom sklene pogodba v pisni obliki.

V kolikor želite dodatne informacije ali prejeti ponudbo prosim pišite na: davcni_scit AT siol DOT net