davčno svetovanje, računovodstvo, izobraževanje

DAVČNI ŠČIT, podjetje za davčno svetovanje, računovodstvo in izobraževanje, d.o.o.

Davčni ščit

There's no such thing as a free lunch.
(Nobeno kosilo ni zastonj.)

Nič ni zastonj, niti v zasebnem, niti v poslovnem življenju.

Doseganje dobička kot temeljnega cilja poslovanja je neizogibno povezano tudi s ceno finančnega bremena plačevanja davkov in računovodskih storitev.

Čeprav je to breme objektivno pogojeno s kompleksnostjo in uspešnostjo poslovanja (vrste in obseg poslovnih dogodkov, število knjigovodskih listin in zaposlenih, potreba po različnih oblikah računovodskega poročanja, doseženi prihodki in dobiček, itd.), ga je s premišljenim ravnanjem možno zmanjšati na optimalno raven. Pri doseganju te optimalne ravni poslovanja vam lahko pomagamo.

Čeprav naše delo ni zastonj, upamo in verjamemo, da bo za vas korist naše pomoči več vredna od stroška našega dela.