davčno svetovanje, računovodstvo, izobraževanje

DAVČNI ŠČIT, podjetje za davčno svetovanje, računovodstvo in izobraževanje, d.o.o.

Predstavitev podjetja

DAVČNI ŠČIT d.o.o.
Kremplova ulica 2
2000 Maribor

Matjaž Kodrič
, univ. dipl. ekon
poslovodja
Organ registracije: Okrožno sodišče v Mariboru
Srg vpisa: 2009/31258
Osnovni kapital: 18.000,00 EUR

Matična številka: 3645029000
Davčna številka: 12621323
ID za DDV: SI 12621323

Gospodarska družba DAVČNI ŠČIT d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2009 s statusnim preoblikovanjem podjetja podjetnika IZKAZ Matjaž Kodrič s.p., ki je z opravljanjem dejavnosti začel že leta 01.02.2002. Statusno preoblikovanje in s tem ustanovitev družbe je bilo v sodni register vpisano dne 04.11.2009.

Družba je registrirana za dejavnosti:
  • davčno svetovanje in računovodske storitve,
  • izobraževanje na področju obdavčitve - predavanja na specializiranih davčnih seminarjih,
  • drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
  • oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.